Jadranka Vrhovac

Akcija je završena!

Drgi kupci i klijenti, naša akcija sa 40% prigodnog popusta je završena, trajala je danas, 9.2. do podneva.

Pratite naše društvene mreže i web stranicu za buduće akcije.

Srdačno,

JadroMel Tim