Istraživanje o Biljnom koncentratu predstavljeno na prestižnoj ISTEC konferenciji u Pragu

Naše istraživanje   “Učinkovitost pripravka iz linije brenda Jadrankina otopina –  Biljni koncentrat bogat jodom u liječenju bolesti štitnjače” predstavljeno je na prestižnoj europskoj  i međunarodnoj konferenciji za znanost i tehnologiju  – International Science and Tecnology Conference – ISTEC, koja je održana u  Pragu, od 3. do 5. 7.2019. u organizaciji Sakarya sveučilišta. Istraživanje je u cijelosti predstavila doc.dr.sc. Bujišić koja ga je i provela, a rad naše suradnice doc.dr.sc. Bujišić, recenziran je  od strane Znanstvenog odbora Konferencije čiji članovi su profesori Sakarya sveučilišta i Ohio State sveučilišta. Rad će u cijelosti biti objavljen u zborniku radova početkom rujna.
Izlaganje 
i rezultati istraživanja o Biljnom koncentratu bogatom jodom – Jadrankinoj otopini izazvalo je veliki interes auditorija, kako istraživanja teko i sam proizvod iz linije proizvoda Jadrankina otopina.
U radu Konferencije sudjelovalo je 200 sudionika iz 39 zemalja (sudionici su bili iz cijelog svijeta – SAD, Daleki i Bliski istok, Europa).