Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja web trgovine tvrtke JadroMel d.o.o. – Jadrankina otopina (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti poslovanja) su sastavljeni sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, odredbama Zakona o obveznim odnosima, odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka – Uredbe (EU) 2016/679, te odredbama Zakona o elektroničkoj trgovini.
Opći uvjeti poslovanja se primjenjuju na pristupanje i korištenje web trgovine Jadrankina otopina, te kupovinu tamo dostupnih proizvoda.
Pristupanjem web stranici i korištenjem web trgovine Jadrankina otopina potvrđujete da ste pročitali Opće uvjeti poslovanja, te da ih u cijelosti prihvaćate.

OSNIVAČ WEB TRGOVINE Jadrankinaotopina.com
Web trgovinu www.jadrankinaotopina.com osnovala je tvrtka JadroMel doo, sa sjedištem u Križevcima,  OIB: 55140729945 (u daljnjem tekstu: prodavatelj), upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod poslovnim brojem upisnika: Tt-19/3059-2 i matičnim brojem subjekta: 070150508, porezni broj: HR55140729945, direktor Jadranka Vrhovec.

Temeljni kapital iznosi 20.000 HRK.
Usluga web trgovine Jadrankina otopina je usmjerena na prodaju dodataka prehrani i sredstava opće namjene (kozmetički proizvodi),  pružanje informacija o proizvodima prodavatelja, te na organiziranje dostave prodanih proizvoda.

PROMJENE OPĆIH UVJETA POSLOVANJA WEB TRGOVINE
Prodavatelj zadržava pravo promjene ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluga koje pruža, kao i promjene sadržaja u web trgovini Jadrankina otopina, bez obavezne prethodne najave ili obavijesti.

U slučaju sudskog spora primjenjuje se Opći uvjeti poslovanja koji su bili važeći u trenutku izvršenja kupnje.

UVJETI PRODAJE
I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, ili zaključivanjem narudžbe iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i JadroMel d.o.o. a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Jadrankina otopina webshopa uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu od JadroMel d.o.o. na jedan od slijedećih načina:

 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Jadrankina otopina webshopa,
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik Jadrankina otopina webshopa.
 1. a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.
  b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
  c) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, ili kompletno popunjenoj narudžbi za proizvod bez registracije na webshopu odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.
  d) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.
  e) U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti dugoj što je primila na temelju ugovora.
  f) JadroMel d.o.o. je dužan potvrditi primitak prigovora i odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti JadroMel d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom e mailom na info@jadrankinaotopina.com , u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, i adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.
Proizvodi u web trgovini Jadrankina otopina mogu se naručivati putem web košarice dvadesetčetiri sata na dan, sedam dana u tjednu i to na jedan od sljedećih načina:

 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani kupac web trgovine,
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost kupac web trgovine.

Cijena proizvoda istaknuta u web trgovini Jadrankina otopina je maloprodajna s uključenim PDV-om i predstavlja poziv kupcima za kupnju proizvoda.
Nakon predavanja narudžbe od strane kupca, na e-mail adresu koja je upisana prilikom davanja narudžbe kupac će primiti potvrdu od strane prodavatelja kojom se potvrđuje primitak narudžbe.
Ukoliko zbog izvanrednih okolnosti prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, isti bezuvjetno zadržava pravo odbijanja primljene narudžbe, o čemu će obavijestiti kupca putem e-mail poruke.

CIJENE PROIZVODA U WEB TRGOVINI
Cijene proizvoda u web trgovini Jadrankina otopina izražene su u eurima i hrvatskim kunama (kn) i uključuju porez na dodanu vrijednost. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave.

U slučaju da je zbog greške od strane prodavatelja u web trgovini Jadrankina otopina istaknuta pogrešna cijena proizvoda, isti nije obvezan kupcu isporučiti naručeni proizvod pod nepovoljnim uvjetom, te će kupcu biti ponuđeno da kupi proizvod po ispravnoj cijeni.
Račun za kupljene proizvode će se dostaviti kupcu u paketu zajedno s proizvodima.

NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA KUPLJENIH U WEB TRGOVINI
Plaćanje naručenih proizvoda kupac vrši:

 • na transakcijski račun prodavatelja, korištenjem internet bankarstva ili opće uplatnice po prethodno dostavljenim podacima za uplatu generiranim u web trgovini, za naručene proizvode od strane prodavatelja u kojem slučaju proces isporuke počinje nakon evidentiranja uplate na računu prodavatelja.
 • Pouzećem (dostupno isključivo za Republiku Hrvatsku).

TROŠAK DOSTAVE PROIZVODA KUPLJENIH U WEB TRGOVINI
Trošak dostave proizvoda kupljenih u web trgovini iznosi:

Za Hrvatsku, cijena dostave je 3,32 € (25,00 kn) , a za potrošnju iznad 53 €
(400 kn) poštarina je besplatna.
Za narudžbe izvan Hrvatske, cijena poštarine je fiksna i iznosi 15 € (100 kn) za sve države osim za Republiku Srbiju, za koju je povlaštena cijena poštarine u iznosu od 5 € (37,7 kn).

ISPORUKA PROIZVODA
Naručeni proizvodi se isporučuju putem specijalizirane dostavne službe – GLS/a i Hrvatske pošte.

Isporuka će najčešće uslijediti u roku od 14 radna dana od dana zaprimanja narudžbe, a najkasnije u zakonom propisanom roku od trideset dana.
Ukoliko prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve naručene proizvode, isporučit će one koje može, a o roku isporuke ostatka će pismenim putem obavijestiti kupca, koji može prihvatiti ili otkazati isporuku ostalih proizvoda. Ukoliko kupac nema e-mail adresu, o navedenom će biti obaviješten telefonskim putem.
Prilikom preuzimanja proizvoda kupac je dužan provjeriti eventualna oštećenja transportne ambalaže i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke kupac potvrđuje da je proizvod preuzet bez vidljivih vanjskih oštećenja transportne ambalaže.

PRAVO KUPCA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O KUPOPRODAJI
Kupac ima pravo sukladno odredbama članka 72. Zakona o zaštiti potrošača bez navođenja razloga raskinuti ugovor o kupoprodaji u roku od četrnaest dana od dana preuzimanja proizvoda ili nakon predavanja narudžbe, u slučaju da se predomislio prije isporuke proizvoda.

Kako bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji, dužan je prije isteka gore navedenog roka od četrnaest dana za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji obavijestiti prodavatelja o svojoj odluci da jednostrano raskida ugovor o kupoprodaji i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava volju da raskine ugovor o kupoprodaji poslane:
putem elektroničke pošte na adresu: info@jadrankinaotopina.com
zajedno s originalnim računom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.
Obrazac za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji sklopljenog na daljinu kupac može preuzeti u word formatu (OBRAZAC), te ga može ispuniti elektronskim putem ili fizički nakon ispisivanja, a isti se nalazi priložen i u paketu zajedno s proizvodom. Popunjeni obrazac kupac može dostaviti u paketu zajedno s proizvodom koji vraća na adresu: JadroMel  d.o.o., Ulica Ljudevita Gaja 12, 48260 Križevci..
Prodavatelj će dostaviti kupcu potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora o kupoprodaji bez odgađanja elektroničkom poštom.
U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora o kupoprodaji, a kupac je sukladno odredbama članka 77. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača dužan primljenu robu vratiti o svom trošku bez nepotrebnog odgađanja na adresu: JadroMel  d.o.o. (vraćanje proizvoda iz web trgovine), Ul. Ljudevita Gaja 12, 48260 Križevci, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada je kupac obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.
Proizvod za koji kupac koristi pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji ne smije biti korišten i mora se nalazi u originalnoj ambalaži. Ukoliko je uslijed isprobavanja proizvoda došlo do umanjenja vrijednosti proizvoda,  po primitku vraćenog proizvoda će prodavatelj izvršiti procjenu stanja proizvoda prema vidljivim znakovima upotrebe i sukladno tome odrediti koji će postotak povrata novca eventualno biti isplaćen. U takvim situacijama će prodavatelj kontaktirati kupca i pokušati dogovoriti najprihvatljivije rješenje za obje strane.
Prodavatelj će sukladno odredbama članka 76. Zakona o zaštiti potrošača najkasnije u roku od četrnaest dana od dana zaprimanja obavijesti kupca o raskidu ugovora o kupoprodaji, uz uvjet da je kupac u roku od četrnaest dana od dana kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor prethodno izvršio svoju obvezu povrata isporučenog proizvoda, izvršiti povrat plaćenog iznosa kupcu na isti način kao i kupac prilikom plaćanja, odnosno na račun kupca ukoliko kupac isti dostavi u obavijesti o jednostranom raskidu ugovora o kupoprodaji ili naknadno, bez snošenja dodatnih troškova u odnosu na povrat.

ODGOVORNOST PRODAVATELJA ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE PROIZVODA
Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje je on imao u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
Kupac ima pravo prigovora ili reklamacije proizvoda prodavatelju zbog postojanja materijalnih nedostataka na proizvodu u zakonskom roku sukladno odredbi čl. 422. st. 1. Zakona o obveznim odnosima.
Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, kupac može svoje prigovore uputite putem elektroničke pošte na adresu: info@jadrankinaotopina.com .
Obrazac za prigovor kupac može preuzeti ovdje u pdf formatu (PREUZMI) ili wordu (PREUZMI), a isti se nalazi i u paketu zajedno s proizvodom.
Prodavatelj je dužan u pismenom obliku putem e maila odgovoriti na prigovor najkasnije u roku od 14 dana od dana zaprimanja prigovora.
Povrat u slučaju reklamacije proizvoda s nedostatkom se vrši na način da nakon zaprimanja prigovora prodavatelj na adresu kupca šalje specijalnu dostavnu službu koja će preuzeti paket s proizvodom i vratiti ga na adresu prodavatelja.
Reklamacija će se smatrati utemeljenom ako se pregledom proizvoda, a ako je neophodno potrebno i posebnim vještačenjem, utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača.
Ukoliko se utvrdi da je reklamacija utemeljena, prodavatelj će o svom trošku zamijeniti proizvod za istovjetni bez nedostataka ili vratiti cjelokupan iznos koji je plaćen za proizvod, zajedno s troškovima dostave.
U slučaju da reklamacija nije utemeljena (npr. nepravilno održavanje proizvoda), te se prigovor kupca odbije kao neosnovan, isti je obvezan snositi trošak povrata proizvoda povodom reklamacije i trošak ponovne dostave kupljenog proizvoda na  njegovu adresu.

PRAVA I OBVEZE PRODAVATELJA
Prodavatelj u web trgovini Jadrankina otopina nudi proizvode koji su u njegovom isključivom vlasništvu.

Prodavatelj je dužan osigurati istinite informacije o ponuđenoj robi i pružiti potpune informacije o plaćanju kupoprodajne cijene i isporuci robe.
Prodavatelj je obvezan dostaviti kupcu prodani proizvod na način i u vrijeme kako je to navedeno u Općim uvjetima poslovanja, nakon što kupac preda i potvrdi narudžbu.
Web trgovina Jadrankina otopina može biti privremeno nedostupna ili dostupna samo u ograničenom opsegu kao rezultat redovnog i izvanrednog održavanja ili nadogradnje sustava,  zbog tehničkih poteškoća, problema više sile, kolektivnog godišnjeg odmora radnika prodavatelja ili drugih uzroka, te stoga prodavatelj nije odgovoran, bez obzira na uzrok i trajanje, za eventualnu nedostupnost web trgovine Jadrankina otopina, djelomični ili potpuni prekid, pogrešan rad i tehničke probleme koji mogu dovesti do pogrešne obrade podataka, te bilo kakva potraživanja ili gubitke kupaca koji iz toga proizlaze.

PRAVA I OBVEZE KUPCA
Kupac je dužan platiti kupljeni proizvod i troškove dostave, te preuzeti proizvod prilikom dostave. Ukoliko kupac bez opravdanog razloga odbije preuzeti naručeni proizvod prilikom dostave, dužan je prodavatelju platiti trošak dostave proizvoda.
Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda od trenutka njegovog preuzimanja, koje nastane kao posljedica rukovanja proizvodom, osim onog nužno neophodnog za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA I PRIVATNOSTI
Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost svih osobnih podataka kupaca web trgovine Jadrankina otopina, te će s istima postupati sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka – Uredbe (EU) 2016/679, s napomenom da prodavatelj prikuplja samo nužne osnovne podatke kupaca koje isti daju prilikom procesa registracije i procesa predavanja narudžbe, te jamči da isti nikada neće biti dani na uvid ili uporabu trećim osobama.
Osobni podaci kupaca web trgovine Jadrankina otopina koriste se isključivo za potrebe tvrtke JadroMel d.o.o. kod obrade narudžbe i dostave proizvoda putem specijalizirane dostavne službe.
Ukoliko ne želite da čuvamo Vaše osobne podatke, molimo Vas da nas obavijestite na adresu elektroničke pošte službenika za zaštitu osobnih podataka: info@jadrankinaotopina.com , nakon čega će isti biti odmah trajno izbrisani.
Direktor  Jadranka Vrhovec za zaštitu osobnih podataka imenovana je Odlukom o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka, a istu možete kontaktirati na sl. email: info@jadrankinaotopina.com .

KOLAČIĆI
Prilikom otvaranja naše stranice ili pregledavanja istih automatski se prikupljaju nužni podaci koristeći kolačiće za optimizaciju naše stranice kako bismo vam pružili najrelevantnije informacije i što bolje korisničko iskustvo.

Kolačići su sitne elektroničke informacije koje internetska stranica šalje pretraživaču posjetitelja i koje se spremaju na tvrdi disk posjetitelja.
Ako ste zabrinuti zbog spremanja kolačića na vašem uređaju, možete konfigurirati svoj pretraživač tako da odbija spremanje svih kolačića ili da vas upozori prilikom postavljanja kolačića, što vam omogućuje da odlučite želite li ih prihvatiti ili ne.
Također možete obrisati kolačiće sa svog uređaja. Međutim, ako odaberete blokiranje kolačića ili ih obrišete, određene funkcije internetskih stranica koje posjećujete možda neće ispravno raditi.

AUTORSKA PRAVA
Prodavatelj polaže autorska prava na sve sadržaje web stranice i web trgovine Jadrankina otopina (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programski kod), te će se svako neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web stranice i web trgovine Jadrankina otopina u svrhu objavljivanja, prenošenja, reproduciranja ili na bilo kojeg drugog načina iskorištavanja bilo kojeg dijela sadržaja bez dozvole prodavatelja smatrati kršenjem autorskih prava.

NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I PRIMJENA PRAVA
Sve pritužbe kupaca će prodavatelj nastojati riješiti sporazumno mirnim putem, te kupci mogu kontaktirati prodavatelja ili uputiti pritužbu, odnosno prigovor na e-mail adresu: info@jadrankinaotopina.com, na koji se prodavatelj obvezuje odgovoriti u roku od petnaest dana od dana zaprimanja prigovora.

Platforma Europske komisije za internetsko rješavanje sporova omogućuje kupcima i prodavateljima da riješe sporove povezane s internetskom kupovinom robe ili usluga bez sudskog postupka, a ista je dostupna ovdje.
U slučaju sudskog spora vezanog za Opće uvjete poslovanja i ugovore o kupoprodaji nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu uz primjenu hrvatskog prava.

 

Za sva dodatna pitanja i nedoumice, molimo da nas kontaktirate na: info@jadrankinaotopina.com